Over ons

Het Beleidsplan

White Bird Foundation (WBF) wordt ondersteund door Nuts2 B.V. door donatie van een deel van haar winst. Daarnaast krijgt WBF donaties van organisaties en personen die de stichting of het werk van de stichting kennen en van harte ondersteunen.

  • WBF initieert projecten die haar missie ondersteunen.
  • Op verzoek kan WBF projecten van derden ondersteunen
  • WBF verdubbelt de daarvoor in aanmerking komende giften van Nuts2 werknemers

Het Bestuur

Dhr. E. Versluis

Dhr. A.G. Klijn

Mevr. M.A.J. Klijn

Dhr. C.J. Blokland

Het Beloningsbeleid

Alleen gedeclareerde onkosten zullen worden betaald. De bestuursleden zien af van inkomsten uit de stichting.